English versionSeahorses
Version françaiseHippocampes
Versión EspagñolaCaballitos de mar
Deutsche versionSeepferdchen
Verzione ItalianoCavallucci Marini
Nederlandse verzieZeepaardjes
Versão portuguesaCavalos marinhos
sound

Zeepaardjes

In dit beknopte overzicht vindt u bijna alles dat u dient te weten over het correct houden van zeepaardjes in een aquarium en voor de meer ervaren aquariumliefhebber, over het kweken van jonge zeepaardjes.

Hoofdpagina
Aquarium
Houden
Kweken
Plankton
Ziekten
Soorten
Zoetwater
Filmpjes
Galerij
Bescherming
Winkels/Boeken
Links

PLANKTON EN MICRO-PLANKTON (larvestadium van plankton)
Plankton is een term die gebruikt wordt om kleine organismen, die men zowel in de gezouten of niet gezouten wateren kan terugvinden.

Er bestaan twee soorten plankton:

- fytoplankton dat bestaat uit kleine algen;
- zoöplankton dat bestaat uit kleine diertjes.

© foto 35 fytoplankton Fytoplankton kan men ook microalgen noemen. Fytoplankton dient vooral om het hogere zoöplankton te voeden, wat op zijn beurt weer levend voedsel is voor de zeepaardjes. Het absorbeert verschillende elementen zoals nitraten, fosfaten en kalium naast bepaalde metalen zoals bijvoorbeeld ijzer en koper. Fytoplankton kan op dezelfde manier als zoöplankton gekweekt worden en het kan gevoed worden met vloeistoffen die in de gespecialiseerde handel verkocht worden. Een goede verluchting en verlichting van ongeveer 12 à 14 uren is noodzakelijk (voor een intensieve cultuur 24 uren). Fytoplankton kan ook worden teruggevonden onder verschillende vormen in de gespecialiseerde handel.


© foto 36 zoöplankton Wat het zoöplankton betreft, dit omvat ondermeer artemias, mysis (aasgarnalen), rotiferen, copepoden. Ze worden gevoed met fytoplankton bij het opkweken. Herinneren we trouwens ook even aan het feit dat de larven tot voedsel dienen voor het nageslacht van de jonge zeepaardjes (zie hoofdstuk
over kweken). Voor volwassen zeepaardjes moet men zoöplankton in volwassen toestand kweken aangezien dit heel rijk is aan vitamines, in tegenstelling tot de diepgevroren voedsel. Diepgevroren voedsel en levende voedsel afwisselen is een goede oplossing voor de noden van de zeepaardjes. Men dient echter niet te veel levende voedsel te geven aangezien het risico bestaat dat de zeepaardjes de diepgevroren voedsel niet meer zouden aanvaarden (zie hoofdstuk over houden). Voor de pasgeboren zeepaardjes echter moet men absoluut levende voedsel in het larvestadium geven en moet men hen daarna progressief wennen aan de diepgevroren vorm na enkele dagen tot weken (cyclopen of andere copepoden).

Kweken van artemias

Boedplaatse aanschaffen of maken met flessen.
Eitjes van artemia kopen in de gespecialiseerde handel.

Temperatuur: (24 - 28 graden, volgens het seizoen, plaatsen in de nabijheid van een radiator).
Zoutgehalte: 1017
PH: 8
Verlichting: omgevingslicht of verlichting indien nodig 8 - 12 uren per dag (tot 24 uren).
Aangeschafte boedplaatse: Ventilatie niet nodig als het water alle 3 dagen wordt vervangen (noodzaak om meerdere broedkassen te hebben).
Gemaakte boedplaatse met flessen: ventilatie nodig met een luchtverdeler.

Dagelijks herladen met nieuwe eitjes om zo dagelijks geboortes te hebben. Broedtijd 24 à 48 uren. In het larvestadium voor de jonge zeepaardjes is het niet nodig om ze te voeden aangezien ze naargelang de geboortes verdeeld zullen worden.

Om volwassen artemias te kweken dienen de larven in een klein bakje gebracht te worden, bijvoorbeeld 10 à 20 liters, voor een kwart gevuld. Laat de bak zo aan de lucht staan en zo heeft die bak dan ook geen verluchting nodig. Wat de temperatuur betreft zal bijvoorbeeld in de winter een verwarmde plaats volstaan en is het het beste om de bak bij een radiator te zetten. Verlichten indien nodig. Wijzigingen in het water zijn dodelijk voor artemias. Men moet om de 2 à 3 dagen een liter water vervangen maar men moet ervoor zorgen dat men de dichtheid van het water niet verandert en/of eenvoudig elke natuurlijke verdamping compenseren. Ze voeden met gekweekte fytoplankton of met fytoplankton dat verkocht wordt in oplossingen

Kweken van mysis (aasgarnalen)

Mysis kweken is moeilijk. Beter schaft men zich diepgevroren plakjes aan van goede kwaliteit.

Temperatuur: 10 graden
Zoutgehalte: 1011 - 1016
Verlichting: weinig belangrijk, omgevingslicht of verlichting
PH: 8,0 - 8,5
Voedsel: normaal voedsel van vissen of artemiaslarven. De volwassenen eten het kleinst men moet dus ze scheiden.
Verluchting: sterk noodzakelijk

Kweken van rotiferen

Temperatuur: 24-25 graden
Zoutgehalte: 1010
Verlichting: ongeveer 16 uren
PH: 7 tot 8
Voedsel: fytoplankton (micro-algen)
Verluchting: noodzakelijk

Rotiferen kan men soms vinden in de gespecialiseerde handel.

Kweken van Copepoden

Copepoden kan men kweken in een klein bakje van 2 tot 20 liters. Een matige verluchting en goede verlichting zijn noodzakelijk (opgepast! De verluchting mag niet te sterk zijn aangezien ze anders door asfyxie sterven). Ze voeden zich met fytoplankton (micro-algen).

Temperatuur: 25-28 graden
Zoutgehalte: hetzelfde zoutgehalte behouden als in het bakje waarin de zeepaardjes zijn ondergebracht om densiteitschok te vermijden.
Verlichting: omgevingslicht of verlichting gedurende 8 à 10 uren per dag
Verluchting: gemiddeld met een luchtverdeler

U kan bijvoorbeeld ook diepgevroren cyclopenplaatjes kopen in de handel, soms zelfs levende copepoden.


Artemias broedplaatse
uit de winkel

© foto 45 Artemias broedplaatse

Binnenste

© foto 37 Artemias broedplaatse

Eigengemaakte
broedplaatse

© foto 39 Artemias broedplaatse

Rotiferen

© foto 75 Rotiferen

Fytoplankton

© foto 77 FytoplanktonHoofdpagina Aquarium Houden Kweken Plankton Ziekten Soorten Zoetwater Filmpjes Galerij Bescherming Winkels/Boeken Links

* Vertaald door Jean-Pierre in het Nederlands met de hulp van mijn vriend Pierre

Copyright © 1999-2018   Beatrice   Alle rechten voorbehouden.   Disclaimer   Email
IEDERE VOLLEDIGE OF GEDEELTELIKE NABOOTSING VAN DEZE SITE IS STRAFBAAR


Terug naar boven van de pagina