English versionSeahorses
Version françaiseHippocampes
Versión EspagñolaCaballitos de mar
Deutsche versionSeepferdchen
Verzione ItalianoCavallucci Marini
Nederlandse verzieZeepaardjes
Versão portuguesaCavalos marinhos
sound

Zeepaardjes

In dit beknopte overzicht vindt u bijna alles dat u dient te weten over het correct houden van zeepaardjes in een aquarium en voor de meer ervaren aquariumliefhebber, over het kweken van jonge zeepaardjes.

Hoofdpagina
Aquarium
Houden
Kweken
Plankton
Ziekten
Soorten
Zoetwater
Filmpjes
Galerij
Bescherming
Winkels/Boeken
Links
© foto 01 Zeepaarden © foto 03 Zeepaarden © foto 04 Zeepaarden © foto 05 Zeepaarden © foto 46 Zeepaarden

Voorwoord

Hoe vaak heb ik niet gelezen of gehoord dat het houden en kweken van zeepaardjes een onbegonnen zaak is. Natuurlijk is het moeilijk, maar zeker niet onmogelijk indien u zorgvuldig te werk gaat en beschikt over een behoorlijke dosis moed en tijd!

Als kind had ik ooit eens een bak met goudvissen, maar nooit een echt zoetwater- of zeeaquarium. Ik moest dus in zeer korte tijd alles leren over dit complexe gebeuren dat het houden van een zeeaquarium toch eigenlijk is.

Jammer genoeg bestaat er maar weinig informatie die uitsluitend aan zeepaardjes is gewijd. De vele beschikbare boeken of tijdschriften op het gebied van het houden van aquaria gaan maar zeer kort op dit onderwerp in (enkele geadviseerde boeken hier over zeepaardjes).

Dit document is opgesteld naar aanleiding van mijn persoonlijke ervaringen, die ik vaak met veel moeite heb kunnen vergaren vanwege gebrek aan literatuur over dit onderwerp en de vaak tegenstrijdige adviezen van deskundigen. Het houden van een aquarium is niet gebonden aan vooraf vastgestelde regels, maar natuurlijk geldt ook hier: al doende leert men!

Dank ben ik verschuldigd aan al diegenen die mij van advies hebben gediend en mij altijd met veel geduld hebben bijgestaan. Met deze site hoop ik u enig inzicht te verschaffen in het leven van de zeepaardjes en u te laten meedelen in mijn passie voor dit toch zeer buitengewone en fascinerende dier.

© foto 06 Zeepaard Sinds lang vervlogen tijden wordt de mens geboeid door dit merkwaardige dier. Jammer genoeg hebben sommigen er nog niet veel van geleerd. Zoals vele andere diersoorten, wordt ook het zeepaardje met uitsterven bedreigd. En dat is zeker niet de schuld van de aquariumhouder, maar van bepaalde landen die voortdurend slachtingen houden onder de zeepaardjes, om ze te gebruiken als souvenirs voor toeristen, als een of ander geneeskrachtig poeder, enz. Tonnen van deze diertjes worden uitsluitend voor deze doeleinden gevangen. Wat de aquariumhouder betreft, we kunnen hem alleen maar aanmoedigen bij zijn pogingen om de zeepaardjes zich in gevangenschap te laten voortplanten, want van ongeveer 10 geïmporteerde exemplaren, komen er slechts 1 tot 3 levend bij de verkoper aan en dan nog in zeer slechte lichamelijke toestand. Tegenwoordig zijn de vis- en transportmethoden van sommige landen dermate dubieus, dat de betreffende dieren gedurende lange tijd onder enorme spanning staan, door vergiftiging door eventueel gebruikte producten, door de snelle vervuiling van het water, door gebrek aan licht en waarschijnlijk ook zuurstof en door ondervoeding.
Er is dus totaal geen garantie dat de overlevenden ondanks alles in goede gezondheid verkeren. Vaak zijn ze verzwakt, en dan krijgen ze ook nog medicijnen toegediend in de verschillende fasen van hun aankomst. Het komt niet zelden voor dat een schijnbaar opgeknapt dier in uitstekende algemene conditie, tijdens of vlak na zijn acclimatisering bij de aquariumhouder problemen krijgt, of zelfs bezwijkt, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen en zonder dat er echt een verklaring voor kan worden gegeven. De verandering van omgeving en dat laatste beetje stress hoeven niet altijd de belangrijkste oorzaak te vormen.

Sommigen zullen zeggen dat een paar overlevende dieren slechts een druppel op een gloeiende plaat zijn en zij hebben gelijk. Maar men kan de aquariumhouder hier niet de schuld van geven want hij zal in principe alles in zijn werk zetten om het zijn kostgangers zo aangenaam mogelijk te maken. Anderen zullen weer zeggen ze niets bijdragen aan de beveiliging van de zeepaardjes in de natuur. Zij hebben niet helemaal ongelijk, maar het wil niet zeggen dat wanneer bepaalde personen geen kleintjes willen kweken, de aquariumliefhebbers zich daar ook maar van dienen te onthouden. Bovendien is het kweken van zeepaardjes in gevangenschap zeer lonend. Onze gasten zullen in hun aquarium steeds sterker worden en zich meer op hun gemak voelen. De massale uitroeiing zal er zeker niet door worden tegengehouden, maar het is een eerste stap naar het behoud van de soort.
Indien u wenst kunt u een Gift doen om de beveiliging van zeepaardjes in het wild te steunen.

Het schijnt dat sinds korte tijd de zeepaardjes tot invoer in bepaalde landen verboden zijn.

Alle dieren op onze aarde dienen met het grootste respect te worden behandeld. Ze zijn er niet voor niets. Laten we hopen dat de kinderen van de toekomst de dieren nog in levende lijve zullen kennen en niet alleen van foto's of documentaires.

Zeepaardjes: veel méér dan enkel een hobby!

© foto 25 Seahorse Uit deze pagina's zal duidelijk worden dat het houden van zeepaardjes niet lichtzinnig mag worden opgevat. Men dient echt gemotiveerd te zijn en er veel tijd in te investeren. Het is niet slechts een kwestie van observeren of zijn eigen nieuwsgierigheid bevredigen. Het houden van dergelijke aquaria dient ook niet aan kinderen te worden overgelaten. De behoeften van de zeepaardjes dienen constant te worden bevredigd, anders kan dat vroeg of laat vaak onherstelbare schade aanrichten.

Voor de beginner is er nog een lange weg te gaan en ook de doorgewinterde zeeaquariumhouder die door zijn lange ervaring met andere zeediersoorten niet altijd even alert meer is, kan nog heel wat leren.
Voor alle dieren geldt dat zich problemen kunnen voordoen tijdens de vakantieperiode. Ook het zeeaquarium ontkomt hier niet aan. Vertrouw de verzorging alleen toe aan personen waarvan u weet dat ze goed geïnformeerd zijn en op de hoogte zijn van de basisbeginselen voor het houden van een zeeaquarium en van de dagelijkse voedseldosering. Het is meestal goed bedoeld, maar een onervaren persoon zal de neiging hebben om te overvoeren en in paniek raken bij het minste of geringste probleem.

  • De dieren zijn niet ziek, alleen de aquarium is het !

Bedankt en goed bezoek !Hoofdpagina Aquarium Houden Kweken Plankton Ziekten Soorten Zoetwater Filmpjes Galerij Bescherming Winkels/Boeken Links

* Vertaald door Jean-Pierre in het Nederlands met de hulp van mijn vriend Pierre

Copyright © 1999-2018   Beatrice   Alle rechten voorbehouden.   Disclaimer   Email
IEDERE VOLLEDIGE OF GEDEELTELIKE NABOOTSING VAN DEZE SITE IS STRAFBAAR


Terug naar boven van de pagina